IT arendus

IT arenduse teenused

IT arendus on arvutiteaduses olevad erinevad tegevused, milleks võib olla tarkvara loomine, rakenduste programmeerimine, süsteemide arendus, andmebaaside arendus, kodulehtede loomine. 

Üldiselt luuakse IT arenduses juhiste või programmide kogum, mis ütleks arvutile, mida ta peab tegema. 

IT arendust on kolme eri tüüpi:

 • Süsteemitarkvara põhifunktsioonide loomiseks, nagu operatsioonisüsteemid, kettahaldus, riistvarahaldus ja muud tööks vajalikud teenused.

 • Programmeerimistarkvara, mis hõlbustaks IT arendajatel enda tööd paremini teha (erinevad koodi kirjutamiseks vajalikud tööriistad).

 • Rakendustarkvara (rakendused või rakendused), mis aitab kasutajatel erinevaid ülesandeid täita. Kontorirakendused, andmehaldustarkvarad, turbeprogrammid, veebirakendused, mobiilirakendused jt.

 

IT arendusega tegelevad peamiselt projektijuhid, tarkvarainsenerid ja tarkvaraarendajad. 

 

Tehtud töö: Arendasime Webquer hankeplatvormi Laravel ja VueJS raamistikul. Projekt kestis 4 kuud. Arendasime ka custom admin paneeli kasutajate halduseks ning hangete kinnitamiseks. Keskkond on üles ehitatud kui single page application ja tänu sellele on veebilehe laadimiskiirus üle prahi.

IT arendus

IT arenduse metoodika ja sammud

IT arendus hõlmab tavaliselt järgmisi samme:

 • Raamistiku loomine. Sellega pannakse paika projekti üldine tööprotsess ja tegevuskava. 
 • Sisendi kogumine, et saada aru, mida kasutajad ja klient soovib ning vajab.
 • Arhitektuuri valimine või ehitamine alusstruktuuriks, mille peale tarkvara luuakse.
 • Disaini väljatöötamine vajadustest tulenevate probleemide ja lahenduste ümber. Hõlmab tihti kasutajateekonna kaardistamist.
 • Koodi kirjutamine vastavas programmeerimiskeeles. Hõlmab kvaliteedikontrolli, et tõrked varakult kõrvaldada ja töötav tarkvara kiiremini valmis saada.
 • Tarkvara lansseerimine, kasutajaprobleemide lahendamine.
 • Projekti tulemuste ja arendusprotsessi hindamine ning mõõtmine.

 

Referents – Rakett69 broneerimissüsteem  

Arendasime Rakett69-le PHP raamistikul broneerimissüsteemi. Eesmärk oli, et see arvestaks nende ärilisi erisusi broneeringu tegemisel ja samas võimaldaks broneeringuid hallata. Kujundasime värske disaini, mis on võimalikult kasutajamugav ning lõppkasutajale kergemini navigeeritav.

IT arendus

Viska pilk peale teistele vDisaini IT arenduse projektidele.

 

Kuidas kujuneb IT arendusprojekti hind? 

Kõige suurema osa hinnast paneb paika kliendi esitatud eelarve, mille piires vDisain toimetaks. 

Ent IT arenduse eelarvet mõjutavad peamiselt järgmised faktorid: 

 • Rakenduse tüüp ja keerulisus. Kas sa soovid ehitada Facebooki-sugust äppi? Või lihtsat rakendust ilma suure andmemahu protsessimiseta? See valik paneb paika peamised lülid IT arenduse projektis.

  Rusikareegel: Mida rohkem tegevusi saab kasutaja rakenduses teha, seda keerulisem on projekti arendus.
 • Platvormid. Soovid, et tarkvara töötaks ainult arvutibrauseris või ka Androidi ja iPhone’i äpina? Iga lisanduv platvorm muudab arendusprojekti hinda.
 • Kasutajaliidese disaini keerulisus. Siia alla kuuluvad nupud, navigeerimine, tekstide suurused, värvid. Kõik, mis seostub rakenduse kasutamisega ja sellega, kuidas kasutajat hoida rakendust püsivalt kasutamas.
 • Back endi struktuur ja ühendatud API-d. Kui palju teisi äppe ja andmebaase oleks ühendatud sinu rakendusse? Kas rakendus nt võtaks andmeid kümnest eri kohast? 

 

vDisain ja IT arendus

vDisainis teeme hästi toimivaid IT arenduse projekte, mis vastavad klientide ja kasutajate ootustele. Loe tehtud töödest lähemalt siit

Kirjuta meile ja arutame koos, kuidas saame sinu ärile kasulikud olla.