Kodulehe optimeerimine

Kodulehe optimeerimine ehk SEO

Kodulehe optimeerimine on efektiivseim viis Internetis klientideni jõudmiseks. Kuna tänapäeval on konkurents olenemata tegevusvaldkonnast tihe, tuleb lisaks veebilehe omamisele teha end ka klientidele võimalikult nähtavaks ning lihtsalt leitavaks. 

 

Mis on kodulehe optimeerimine?

Kodulehe optimeerimine otsingumootoritele ehk SEO on teenus, millega parandatakse veebilehe positsiooni otsingumootorite tulemuste seas. Kuna valdav osa otsingumootorite, näiteks Google, kasutajatest otsivad infot vaid otsingutulemuste esimeselt leheküljelt, aitab kodulehe optimeerimine jõuda esilehele orgaaniliselt, ilma makstud reklaame kasutamata.

Kodulehe optimeerimine tegeleb kodulehe orgaanilise positsiooni parandamisega kindlaid märksõnasid arvesse võttes. Kuna kodulehe optimeerimine tehakse ettevõttega seotud märksõnasid kasutades, suureneb ka vastavaid märksõnasid otsides lehe nähtavus ja  külastatavus, mis aitavad omakorda kaasa toote või teenuse müügile.

 

Milliseid probleeme lahendab kodulehe optimeerimine?

Tihti pöörduvad kliendid vDisaini poole murega, et kuigi nad on loonud oma ettevõttele kodulehe koos toodete ja teenuste kirjeldustega ning atraktiivsete piltidega, ei jõua kliendid kodulehele ning külastatavus on madal. 

Probleemi põhjuseks on enamasti just puudulik kodulehe optimeerimine, millest tulenevalt ei leia potentsiaalsed kliendid kodulehte otsingumootori rohkete tulemuste seast üles. Küll aga saab vDisain probleemi lahendamisel aidata. 

 

Optimeerisime Myfinance.ee veebilehe, mis oli ehitatud WordPress platvormile. Kaardistasime 20 märksõna, mida inimesed otsivad Googles ning millega tahame esile tulla ning saime 15 märksõna esikümnesse. Allpool on näha keyword.com väljavõte, mida me klientidele pakume, et pakkuda aruandlust tehtud tööde tulemuslikkusest.

kodulehe optimeerimine

 

Õrreke.ee – kaardistasime 10 märksõna, millest kuuega saime esikümmnesse. Lisasime ka sellest keyword.com kuvatõmmise. 

Örreke.ee

Kodulehe optimeerimine etappidena

Kodulehe optimeerimine on ülesehituselt lihtne, aga töörohke protsess. Eesmärgiga teha koduleht võimalikult otsingumootori- ja lugejasõbralikuks tuleb analüüsida nii olemasolevat kodulehte, konkurente kui ka valdkonnas levinud otsingusõnu.

 

Kodulehe optimeerimine koosneb valdavalt neljast etapist:

  1. Kodulehe analüüs, millele lisaks analüüsitakse ka kasutatavaid märksõnasid, konkurente ja valdkonda üldiselt. Kodulehe optimeerimine tugineb põhjalikul analüüsil, et olla kursis nii konkurentide tegemistega kui ka kõige otsitavamate märksõnadega. 
  2. Kodulehe sisuline optimeerimine, mis teeb kodulehel oleva teksti mõistetavaks nii otsingumootori robotile kui ka lugejale, parendades ka otsingumootori positsiooni. Etapi alla kuulub nii sisutekstide toimetamine kui ka tehniline töö, eesmärgiga parandada näiteks kodulehe laadimiskiirust.
  3. Kodulehe välised tööd, mis suurendavad kodulehe usaldusväärsust ning sellest tulenevalt otsingumootori positsiooni. Kodulehe optimeerimine hõlmab ka kodulehe sidumist erinevate linkide ning sotsiaalmeediaga.
  4. Järeltöö ja analüüs ehk märksõnade, konkurentide ja nähtavuse jälgimine. Kodulehe optimeerimine on pidev protsess ning parim tulemus saavutatakse järjepideva kodulehe uuendamisega.

 

Näide tulemustest: Suurendasime kliendi kohalolu Google otsingutulemustes kuvamisi kuu ajaga 6 korda!  

kodulehe optimeerimine

Kodulehe optimeerimine vDisainilt

vDisain omab kogemust nii kodulehe loomisel, muutmisel kui ka optimeerimisel, olles viie aasta vältel usaldatud partner üle 300 ettevõttele. Küsi personaalset pakkumist oma kodulehe optimeerimisele.