Mobiilirakendused

Äppide arenduse teenused kogenud partnerilt

Aitame ettevõtetel kaardistada enda mobiilirakenduse loomise projekti. Küsime küsimusi, mille peale te ise tõenäoliselt ei oleks tulnud. Loome plaani. Kujundame disainiprototüübi. Arendame. Paneme äpp store üles!

Bolt, Wolt, Instagram, Twitter on mõned head näited mobiilirakendustest, mis loovad kasutajatele väärtust ning tänu millele on ettevõtted mitmekordistanud enda käivet.

Äpi esimese versiooni võib paarikümne tuhandega valmis saada. Allpool toome välja, millega peate arvestama, kui teil on huvi äpi loomise vastu.

Mobiilirakenduste tüübid

Native mobiilirakendused

IOS mobiilirakendused

IOS seadmetele arendatakse mobiilirakendusi Swift arendusraamistikule. Rakendusi, mis on arendatud spetsiaalselt IOS platvormile, nimetatakse Native IOS äppideks. See, kas on mõistlik arendada Androidile või IOSile äpp või mõlemale, sõltub sellest, kes seda kasutama hakkavad ja mis seadmetel.

Android mobiilirakendused

Androidile arendatakse äppe Java või Kotlini arendusraamistike baasil. Mõned aastad tagasi kui ettevõte soovis endale luua mobiilirakendust, mis oleks nii Androidil ja IOSil,  oli ainus võimalus luua kaks eraldi rakendust, mis jagavad ühte andmebaasi. Rakendusi, mis on arendatud spetsiaalselt Android platvormile, nimetatakse Native Android äppideks.

Native mobiilirakenduste pluss on see, et need toimivad kõige sujuvamalt ja miinus on see, et tuleb luua kaks eraldi rakendust ning kui teha edasiarendusi, siis on vaja samuti arendada neid eraldi koodibaasides.

Cross-platform mobiilirakendused

Cross-platform tähendab, et rakendus jagab ühte koodibaasi ja andmebaasi, kuid on paralleelselt nii Androidil, kui ka IOS’il. Cross-platform äppe arendatakse React Native või Flutter raamistikule, mis võimaldab rakendust jooksutada nii Android kui IOS seadmetel ühe koodibaasiga, ehk siis arenduse eelarve on soodsam kui arendada rakendus nii IOS’ile kui Android’ile eraldi.

Low-code mobiilirakendused

Tänapäeval on olemas tööriistad, mis lihtsustavad äppide disaini, arendust ja võimaldavad lihtsasti äpi andmebaasi ehitada ning kiirelt ja sujuvalt IOS ja Android poodidesse üles laadida. Tööriistad nagu Firebase Google poolt, Codemagic ja viimaseks tarkvara, mis jääb meie ärisaladuseks. Meie kliendile tähendab see seda, et on võimalik arendada rakendus kordades soodsamalt võrreldes nullist Native mobiilirakenduse arendusega.

Veebirakendused – (PWA)

Veebirakendused Laravel, NodeJS ja VueJS või ReactJS raamistikel on hea variant veebiplatvormide arenduseks. Hinnaklassi poolest on veebirakenduse arendus soodsam kui native mobiiliäpi arendus ja hübriidrakenduse loomine. Veebirakendust ei saa laadida üles App Store või Google Play Store. Veebirakendus on veebi põhine platvorm, kuid see on kõigele vaatamata väga hea laadimiskiirusega ning funktsionaalsuse poolest võib arendada kaardirakendusi, broneerimissüsteeme, tellimiskeskuseid, töö haldusplatvorme ja mida iganes vaja.

Tuntud näide: piletilevi.ee

Näide meie portfoliost: webquer.ee

mobiilirakendused

Mobiilirakenduse case study

Arendasime Laravel + VueJS raamistikul webquer.ee hankeplatvormi. Tegu on (PWA) progressiivse veebirakendusega, millel on väga hea laadimiskiirus. Platvormi prototüüp kujundati Figma disainikeskkonnas. Lõime back-endis portaali loogika, lõime andmebaasi struktuuri ja arendasime front-end vaated VueJS raamistikul. Lõime hangete lisamise ja hangetele pakkumiste tegemise funktsionaalsuse. Seadistasime registreerumise Facebooki ja Google’ga. Arendasime adminile kasutajate ja hangete kinnitamise haldamise ja tõlke funktsionaalsuse. Sätestasime automaatmeilide saatmise. Projekt kestis neli kuud.

Mobiilirakenduste arenduse protsess

 1. Kaardistamine, analüüs, eeltöö.
  Mis on rakenduse eesmärk? Kes on rakenduse kasutajad? Kui palju kasutajaid on rakendusel järgneva aasta jooksul?  Milliseid funktsionaalsuseid peab antud äpp võimaldama kasutajale? Milliseid funktsionaalsusi peab äpp võimaldama administraatorile? Mis on ettevõtte eelarve äpi arendamiseks? Vastavalt sellele, saab pakkuda erinevaid lahendusi, mis jäävad erinevatesse hinnaklassidesse. Kas turul on näiteid taolistest äppidest, mis on juba loodud?
 2. UX prototüübi loomine
  Miks on prototüübi loomine üldse oluline? Prototüübi loomine võimaldab võimalikult täpselt paika panna, mida arendatakse, kuidas arendatakse ja kui kaua arendatakse. Prototüübis muudatuste tegemine on palju vähem kulukas kui arenduses olevas äpis muudatuste tegemine. UX hõlmab kasutajakogemuse paika panekut. Mõeldakse läbi kasutajateekond ja realiseeritakse see Figma disainiprogrammis. Nuppude asetused ja suurused. Navigatsioonimenüü. Vaated erinevates seadmetes. Tänapäeval tuleb tihti luua tugev mobiilivaate disain, sest olenevalt rakendusest võib enamik kasutajaid kasutada seda mobiilsetel seadmetel. (mobile-first disain) UX disain on väljanägemiselt pigem lihtsakoeline, sest selles disaini etapis tuleb esile kõige rohkem muudatusi. Näide: B3 autorent rakenduse UX disainist:

3. UI disain – platvormi väljanägemise kujundamine.
Kui UX disain võib olla väga lihtsakoeline, et struktuur paika saada, siis UI disain on detailne ja paneb rõhku sellele, et kasutajal oleks visuaalselt hea kogemus.

4. Tagasiside kliendilt

5. Muudatused disainis

6. Minimaalse töötava lahenduse (MVP – Minimum Viable Product) arendus.
Kõigepealt on vaja baasfunktsionaalsused valmis arendada, et saada rakendus võimalikult kiiresti live viia ning seejärel arendatakse funktsionalsuseid, mis on vähem prioriteetsemad.

 1. Testimine
 2. Muudatuste ja paranduste sisse viimine.
 3. Mobiilirakenduse lansseerimine
 4. Edasiarendus
 5. Hooldustööd
  Pakume enda klientidele lepingulisi hooldusteenuseid, mis hõlmab turvamonitooringut ja muudatuste tegemise valmidust.

Edulood

Loodud on tuhandeid rakendusi ja platforme, millest on kasvanud edukad ettevõtted. Mõned head näited on AirBNB, Bolt, Uber, Spotify, Lyft, TikTok, Snapchat, Instagram. Taoliste äppide arendus võib küündida üle 100 000€, aga tänaseks kõik need ettevõtted on väärt miljardeid.

Kui vajate nõu mobiilirakenduse arenduse osas, tahate teada, palju Teie projekti loomine läheks maksma, siis võtke meiega ühendust ja teeme meie kontoris Teile tasuta konsultatsiooni.

Veebirakendust ei saa App store üles laadida samal ajal kui native mobiilirakendust saab. Veebirakenduse arenduse eelarve on madalam kui native mobiilirakenduse arendus ning tihtipeale suudab rahuldada ettevõtete vajadusi.

Eks see oleneb funktsionaalsusest, mis mobiilirakendus peab kasutajale ja adminile võimaldama. Aga laias laastus algab mobiilirakenduse arenduse eelarve 30 000 eurost ja mahukamad rakendused algavad 50 000 eurost.