SEO teenus

Mis on SEO teenus ning kuidas Teie saate sellest kasu lõigata

SEO on teenus, mis aitab kaasa toimiva kodulehe nähtavuse parandamisele ning seega ka uute klientide või koostööpartneriteni jõudmisel. SEO teenus on vajalik igale ettevõttele, millel on koduleht ning mis soovib jõuda maksimaalse võimaliku publikuni. Küll aga on teenus kriitilise tähtsusega nendel kodulehtedel, mida ei kuvata otsingumootori esimesel leheküljel ning mille külastatavus on madal.

Milleks on vaja SEO teenust?

SEO teenus tähendab kodulehe otsingumootoritele optimeerimist, eesmärgiga parandada kodulehe sisu, usaldusväärsust ning Google otsingu kuvamise positsiooni. Kuna kodulehe esmane eesmärk on olla leitav ning usaldusväärne, on oluline optimeerida kodulehte ka otsingumootorite algoritmile vastavalt, suurendades nii kodulehe usaldusväärsust ning nähtavust otsingumootorites. 

Kui sinu ettevõtte koduleht ei tule tegevusvaldkonnaga seonduvate märksõnadega Google otsingumootori esimesel lehel välja, on suur tõenäosus, et ka sinu kliendid ning koostööpartnerid kodulehte üles ei leia. Sellest tulenevalt juhatab otsingumootor uued kontaktid hoopis konkurentide juurde, kahjustades nii ettevõtte käivet ning kliendibaasi.

SEO teenus aitab parandada kodulehe positsiooni otsingumootori tulemuste seas, et jõuda konkurentidest ette ning olla ka klientide ja partnerite jaoks leitav. Tegemist on strateegilise protsessiga, kus SEO teenuse raames analüüsitakse tegevusvaldkonda, konkurente, luuakse kodulehele sisu ning optimeeritakse olemasolevat infot.

 

Tehtud töö: Mullamees.ee sai kõigest esimese 3000 investeeritud euroga massiivsed tulemused! Saime esilehele mitmete märksõnadega – Freesasfalt märksõnaga saime kolmandaks, millel on 260 otsingut kuus. Siin on hästi näha ka meie töömustrit – valime välja põhimärksõnad, millega tahame positsioone parandada ning lisame neile kõik pika-saba märksõnad. See annab kiirelt mahukaid tulemusi. Samuti liiva müük ja mulla müük märksõnadega saime positsiooni kõvasti tõstetud.

Väljavõte keyword.com keskkonnast:

seo teenus
seo teenus

 

SEO teenus koosneb mitmest etapist

Nagu eelnevalt mainitud, siis SEO on pikaajaline protsess, mille kallal peab pidevalt töötama ning tulemusi võib näha paari kuu järel. Kuigi tegemist on ajamahuka teenusega, mis vajab regulaarset jälgimist ja ajakohastamist, on SEO teenuse tulemused äärmiselt efektiivsed.

SEO teenuse etapid

  • SEO teenus algab alati SEO auditiga, kus analüüsitakse nii tehnilist kui sisulist hetkeolukorda, tehakse parendusettepanekud ning pannakse paika strateegia. Projekt algab ka oodatava tulemuse sätestamisega.
  • Põhjalik märksõnade analüüs, mille raames jälgitakse märksõnapositsioone ning luuakse raamistik, millistele märksõnadele tuginedes koduleht optimeerida. Märksõnade analüüsis arvestatakse otsingumootoris otsitavate märksõnade relevantsust ja mahtu. 
  • Konkurentide analüüs, mis hõlmab auditit, märksõnade kaardistamist ja analüüsi. Konkurentide analüüsi raames positsioneeritakse kliendi koduleht ning täiendatakse SEO teenuse strateegiat.
  • Kodulehe sisemine optimeerimine, millest tulenevalt optimeeritakse olemasolevat teksti sisu, metaandmeid, linke, tiitleid ja pilte. Kui on probleeme analüüsist tulenevate märksõnade katmisega, luuakse SEO teenuse raames ka uued sisutekstid. Etapis tegeletakse ka tehnilise optimeerimisega, et teha koduleht kasutaja jaoks võimalikult mugavaks.
  • Kodulehe väline optimeerimine, mille eesmärk on suurendada kodulehe usaldusväärsust otsingumootori silmis. Väline optimeerimine hõlmab domeeni autoriteedi suurendamist väliste linkide ja sotsiaalmeedia kaudu.
  • SEO teenuse järeltööd, mille raames jälgitakse märksõnade, konkurentide ja nähtavuse muutusi. SEO teenus on järjepidev protsess, millest tulenevalt luuakse pidevalt kodulehele uusi sisutükke ja optimeeritakse märksõnu.

vDisain pakub analüüsil põhinevat SEO teenust

Kui kodulehe optimeerimine tundub keeruline ja vaevarikas, siis telli SEO teenus vDisainilt. Tellides SEO teenuse vDisainilt, võid kindel olla, et kodulehe positsioon otsingumootorites paraneb võimalikult kiiresti ja efektiivselt. 

Küsi personaalset pakkumist enda kodulehe optimeerimisele.